ปศุสัตว์อำเภออู่ทองเจาะเลือดแพะ ต่ออายุฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลาในแพะระดับ A

 เจาะเลือดเพื่อทดสอบโรคบรูเซลโลซิส

         วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทองนำโดย นายณรงค์ ศรีเทพ เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน รักษาการปศุสัตว์อำเภออู่ทอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภออู่ทอง ดำเนินการเจาะเลือดแพะ จำนวน 6 ฟาร์ม เพื่อต่ออายุฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลาในแพะระดับ A

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง