ปศอ.เมืองสุพรรณบุรี สำรวจฟาร์มสุกรในขอบข่ายบังคับที่ยังไม่ได้รับรอง (Non-GAP)

เยี่ยมเยียนเกษตรกร

        วันที่ 11 - 12 มกราคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ได้ดำเนินการออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการเลี้ยงสุกรในพื้นที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี เพื่อให้เกษตรกรได้รับทราบข้อมูลและปรับปรุงฟาร์มเข้าสู่ระบบฟาร์ม GAP ต่อไป ทั้งนี้ ผู้ประกอบการพร้อมที่จะปรับปรุงฟาร์มและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี