ปศุสัตว์สุพรรณฯ ตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่ อ.หนองหญ้าไซ

 ตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์

         วันที่ 12 มกราคม 2566 นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซ ออกพื้นที่เพื่อตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ ตาม พรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1/2566 ในพื้นที่อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์