ปศุสัตว์สุพรรณฯ ตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่ อ.สามชุก

ตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์

         วันที่ 13 มกราคม 2566 นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามชุก ออกพื้นที่เพื่อตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ ตาม พรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1/2566 ในพื้นที่อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์