สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามชุกร่วมประชุมชี้แจงโครงการสานฝันสร้างอาชีพฯ

โครงการสานฝันสร้างอาชีพ

         วันที่ 18 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร โพธสุธน) เป็นประธานในการประชุมชี้แจงโครงการสานฝันสร้างอาชีพและยกระดับรายได้เกษตรกร โดยมี นายสุระบัณฑิต กันยานะ นายอำเภอสามชุก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้แทน ธ.ก.ส. เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ ให้พี่น้องเกษตรกร และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการได้รับทราบขั้นตอน วิธีการปฏิบัติในการขอสินเชื่อที่ถูกต้อง ณ วัดวังหิน ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังจำนวน 300 ราย เบื้องต้นมีผู้สนใจลงชื่อเพื่อขอเข้าร่วมโครงการจำนวน 73 ราย

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามชุก