ปศอ.อู่ทอง จัดอบรม "การพัฒนาเกษตรกรผ่าน ศพก.เครือข่าย (ด้านปศุสัตว์) ปี 2566

อบรมเกษตรกร

         วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง จัดอบรมหลักสูตร "การพัฒนาเกษตรกรผ่าน ศพก.เครือข่าย (ด้านปศุสัตว์)" ประจำปีงบประมาณ 2566 กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแพะ-แกะ ทวารวดี อู่ทอง ณ ฟาร์มเครือข่าย ศพก. ขวัญข้าวฟาร์ม 263 ม.3 ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง เกษตรกรเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 10 ราย

ช่วงบ่าย จัดให้มีการประกวดแพะของกลุ่ม จำนวน 2 รุ่น
1.แพะลูกผสม รุ่นไม่ผลัดฟันเพศเมีย มีแพะจำนวน 14 ตัว
2.แพะลูกผสม รุ่นฟันแท้ 1-2คู่ มีแพะจำนวน 10 ตัว
โดยมี นายณรงค์ ศรีเทพ รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภออู่ทอง พร้อมทีมงานเข้าร่วมดำเนินการประกวดและมอบถ้วยรางวัล เกษตรกรให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง