ปศุสัตว์สุพรรณบุรีอบรมเกษตรกร โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและโอกาสด้านการตลาดให้แก่สินค้าปศุสัตว์อินทรีย์

อบรมทำผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

         วันที่ 23 ธันวาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี จัดอบรมเกษตรกร โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายด้านการตลาดให้แก่สินค้าปศุสัตว์อินทรีย์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูป การพัฒนาศักยภาพด้านการตลาด และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ให้เป็นทางเลือกแก่ผู้บริโภค โดยจัดอบรม ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผักและผลไม้บ้านหนองครก หมู่ที่ 8 ตำบลแจงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี อบรมเกษตรกร จำนวน 5 ราย เมนูที่อบรม ได้แก่ ไก่ตะเภาทองอบโอ่ง ไส้อั่วไก่ และไก่ตะเภาทองต้มน้ำปลา

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์