ปศุสัตว์อำเภอสองพี่น้อง ออกหน่วยบริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว โครงการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Kick Off) ปีงบประมาณ 2566

ทำหมันสุขนัขและแมว

         เมื่อวันที่ 26-27 ธันวาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสองพี่น้อง ออกหน่วยบริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว โครงการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Kick Off) ปีงบประมาณ 2566 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ โรงเรียนวัดศรีประทุนทอง ตำบลศรีสำราญ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อส่งความสุขให้กับประชาชนและเจ้าของสัตว์เลี้ยง ซึ่งเป็นหนึ่งในครอบครัวปศุสัตว์ ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

ผลการปฏิบัติงาน
ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวรวม 73 ตัว แบ่งเป็น แมวเพศเมีย 16 ตัว แมวเพศผู้ 45 ตัว และสุนัขเพศเมีย 5 ตัว เพศผู้ 7 ตัว

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสองพี่น้อง