ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมออกหน่วยโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2566

 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

         วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง ร่วมออกหน่วยโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ วัดยางยี่แส หมู่ 4 ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ซึ่งทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรีได้ให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภออู่ทอง ได้แก่ กิจกรรมผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวเพศผู้ รวมจำนวนทั้งหมด 34 ตัว กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 52 ตัว รวมทั้งแจกซองยาถ่ายพยาธิ ยาปฏิชีวนะ และเวชภัณฑ์ด้านปศุสัตว์ โดยผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้รับความสนใจจากเกษตรกรในพื้นที่เป็นอย่างดี

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง