ตรวจรับรองและต่ออายุมาตรฐานฟาร์มสุกร ในพื้นที่ อ.ดอนเจดีย์

 ตรวจมาตรฐานฟาร์ม

         วันที่ 9 ธันวาคม 2565 นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อตรวจรับรองและต่ออายุมาตรฐานฟาร์มสุกร (GAP) จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 1. ทำไม ฟาร์ม 2. สุกัลยา ฟาร์ม

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์