สำรวจสถานที่จำหน่ายเนื้อโคและตรวจเฝ้าระวังการจำหน่ายเนื้อโคปลอมในพื้นที่ อ.ดอนเจดีย์

ตรวจสอบสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์

      วันที่ 7-8 ธันวาคม 2565 นายสุเทพ ตันสุวรรณ์ ปศุสัตว์อำเภอดอนเจดีย์ ดำเนินการสำรวจสถานที่จำหน่ายเนื้อโค ณ ตลาดสดเมืองทอง และตลาดสดสระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายเนื้อโคเป็นอย่างดี และไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใด พร้อมทั้งกำชับผู้ประกอบการดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอนเจดีย์