ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ออกหน่วยบริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว โครงการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Kick Off) ปีงบประมาณ 2566

ออกหน่วยบริการ

      วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี นายสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซ ร่วมออกหน่วยบริการทำหมันสุนัขและแมว โครงการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Kick Off) ปีงบประมาณ 2566 ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ณ ศาลาเอนกประสงค์ (หน้าศาลเจ้า) หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อส่งความสุขให้กับประชาชนและเจ้าของสัตว์เลี้ยง ซึ่งเป็นหนึ่งในครอบครัวปศุสัตว์ ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ภายในงานมีบริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงเบื้องต้น

ผลการปฏิบัติงาน
➡️ ผ่าตัดทำหมันแมว รวม 28 ตัว แบ่งเป็นแมว เพศผู้ 26 ตัว เพศเมีย 2 ตัว
➡️ ผ่าตัดทำหมันสุนัข เป็นสุนัขเพศผู้ ทั้งหมด 13 ตัว
➡️ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รวม 99 ตัว แบ่งเป็นแมว 66 ตัว และสุนัข 33 ตัว

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซ