สำรวจสถานที่จำหน่ายเนื้อโคและตรวจเฝ้าระวังการจำหน่ายเนื้อโคปลอมในพื้นที่ อ.สองพี่น้อง

ตรวจสอบสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์

          วันที่ 9 ธันวาคม 2565 นายพิพัฒน์ เพชรรัตน์ ปศุสัตว์อำเภอสองพี่น้อง พร้อมกับเจ้าหน้าที่อำเภอสองพี่น้อง ออกดำเนินการสำรวจสถานที่จำหน่ายเนื้อโคในพื้นที่อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 4 ร้านค้า ดังนี้

1.ร้านซันบิฟ สาขาสองพี่น้อง
2.ร้านไทยฟู้ด เฟรซ มาร์ท 
3.ร้านเจ๊มอญ ตลาดบางลี่
4.ร้านซัลมา ตลาดบางลี่

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายเนื้อโคเป็นอย่างดี และไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใด พร้อมทั้งกำชับผู้ประกอบการดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสองพี่น้อง