ตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ ครั้งที่ 1/2566 ตาม พรบ. ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ 2559 ในพื้นที่ อ.สองพี่น้อง

 ตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์

         วันที่ 13 ธันวาคม 2565 นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสองพี่น้อง ออกตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ ตาม พรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ 2559 ในพื้นที่อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์