ปศอ.ด่านช้าง ประชุมชี้แจงเกษตรกรโครงการสานฝันสร้างอาชีพและยกระดับรายเกษตรกร

 โครงการสานฝันสร้างอาชีพ

           วันที่ 14 ธันวาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรด่านช้าง ประชุมชี้แจงโครงการสานฝันสร้างอาชีพและยกระดับรายได้เกษตรกร ให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้เกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมโครงการได้รับทราบขั้นตอนและวิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการสานฝันสร้างอาชีพฯ ณ หอประชุมประจำหมู่บ้าน ม.7 ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง