ปศอ.เมืองสุพรรณบุรี ตรวจเยี่ยมเกษตรกรและติดตามกระบือ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

 โครงการธนาคารโค-กระบือ

       วันที่ 8 ธันวาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี นำโดย นายยุทธนา อนันตมี ปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ตรวจเยี่ยมเกษตรกรและติดตามกระบือของโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ พร้อมตรวจสุขภาพสัตว์และแนะนำวิธีการเลี้ยงให้เกษตรกรที่ได้รับกระบือไป ผลการติดตามพบกระบือของโครงการฯ มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ดี และบางตัวผสมพันธุ์ไปแล้ว

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี