ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ออกหน่วยบริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว โครงการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Kick Off) ปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่ อ.ศรีประจันต์

 ออกหน่วยบริการ

          วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 นาย เยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุี นายสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่สำนักงานปปศุสัตว์อำเภอศรีประจันต์ ร่วมออกหน่วยบริการทำหมันสุนัขและแมว โครงการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Kick Off) ปีงบประมาณ 2566 ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ณ โรงเรียนวัดปลายนา หมู่ที่ 5 ตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อส่งความสุขให้กับประชาชนและเจ้าของสัตว์เลี้ยง ซึ่งเป็นหนึ่งในครอบครัวปศุสัตว์ ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ภายในงานมีบริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงเบื้องต้น

ผลการปฏิบัติงาน
➡️ ผ่าตัดทำหมัน แมว รวม 37 ตัว แบ่งเป็น แมว เพศผู้ 17 ตัว แมว เพศเมีย 20 ตัว
➡️ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แบ่งเป็นแมว 37 ตัว

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีประจันต์