สำรวจสถานที่จำหน่ายเนื้อโคและตรวจเฝ้าระวังการจำหน่ายเนื้อโคปลอมในพื้นที่ อ.สามชุก

ตรวจสอบสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์

      วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 07.00 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามชุก ดำเนินการสำรวจสถานที่จำหน่ายเนื้อโค ณ ตลาดแม่จู ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายเนื้อโคเป็นอย่างดี และไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใด พร้อมทั้งกำชับผู้ประกอบการดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามชุก