ปศุสัตว์สุพรรณฯ ร่วมกับปศุสัตว์เขต7 ลงพื้นที่ตรวจสอบการเก็บน้ำนมดิบ

ตรวจคุณภาพน้ำนมดิบ

       วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้า​ปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับส่วนส่งเสริมการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 ลงพื้นที่ตรวจสอบการเก็บน้ำนมดิบเพื่อให้ได้น้ำนมดิบที่มีคุณภาพ ของ หจก.กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์