โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่)

ออกหน่วยบริการ

         วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ออกหน่วยให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว แจกยาและเวชภัณฑ์ และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ให้แก่ประชาชน ณ โรงเรียนด่านช้างวิทยา หมู่ 3 ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง