ปศุสัตว์อำเภอสามชุก ดำเนินการตรวจติดตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

โครงการธนาคารโค-กระบือ

        วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามชุก ออกตรวจเยี่ยมโค-กระบือ ให้คำแนะนำเรื่องการเลี้ยงสัตว์พร้อมติดตามลูกเกิดที่เกิดจากการผสมเทียม ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ในเขตพื้นที่ หมู่ 7 ตำบลวังลึก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวนเกษตรกรทั้งสิ้น 10 ราย

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามชุก