ครอบครัวปศุสัตว์สุพรรณบุรี ร่วมประชุมชี้แจงโครงการสานฝันสร้างอาชีพและยกระดับรายได้เกษตรกร

โครงการสานฝันสร้างอาชีพ

          วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร โพธสุธน) เป็นประธานในการประชุมชี้แจงโครงการสานฝันสร้างอาชีพและยกระดับรายได้เกษตรกร โดยมี นายชูชีพ พงษ์ไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ และผู้แทน ธ.ก.ส. เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการให้พี่น้องเกษตรกร ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการได้รับทราบขั้นตอน วิธีการปฎิบัติที่ถูกต้อง ณ วัดวังจิก ม.13 ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังจำนวน 400 คน ทั้งนี้ในเบื้องต้นมีเกษตรกรผู้สนใจยื่นสมัครขอสินเชื่อในกิจกรรมด้านปศุสัตว์ จำนวน 62 ราย วงเงิน 62 ล้านบาท ซึ่งจะได้จัดทำเอกสารสัญญาขอสินเชื่อในลำดับต่อไป

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี