โครงการมหกรรมการเกษตรอุตสาหกรรม อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

มหกรรมการเกษตรอุตสาหกรรม

          วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมพิธีเปิดงานโครงการมหกรรมการเกษตร-อุตสาหกรรม ณ ที่ว่าการอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายชูชีพ พงษ์ไชย เป็นประธานเปิดงาน ในโครงการมหกรรมการเกษตร-อุตสาหกรรม (ประกวดโคพันธุ์อเมริกันบราห์มัน โคเนื้อพันธุ์ต่างๆและกระบือไทย) ครั้งที่ 4 Beef expo suphanburi 2022 และในการนี้ นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์มอบหมายให้ น.ส.รักษิณา สัตย์ชาพงษ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาโคเนื้อกระบือ นายสุนทร นาดี หัวหน้ากลุ่มโครงการพิเศษและป้องกันภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์เข้าร่วมงานดังกล่าว

          ⏩ การจัดประกวดในงานรางวัลแกรนด์แชมป์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
          ⏩การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
          (1) เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงวิริยะอุตสาหะบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งประเทศ
          (2) เพื่อให้เกษตรกรได้ศึกษาองค์ความรู้ทางด้านการปรับปรุงพันธุ์ ด้านการจัดการฟาร์ม ด้านอาหารสัตว์ จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมงาน
          (3) เพื่อส่งเสริมให้การเลี้ยงโคพันธุ์เนื้อและกระบือของประเทศไทย มีคุณภาพดี ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
          (4) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมและกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดสุพรรณบุรี

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี