มอบหญ้าแห้งเป็นสเบียงแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคที่ประสบเหตุอุทกภัย อ.เมืองสุพรรณบุรี ปี 65

มอบเสบียงอาหารสัตว์

      วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00 น. นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นายยุทธนา อนันตมี ปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี และศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี ดำเนินการมอบหญ้าแห้ง จำนวนรวม 255 ก้อน ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อที่ประสบเหตุอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ปี 2565 รวมเกษตรกร 12 ราย โคเนื้อ 231 ตัว ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อที่ประสพเหตุอุทกภัย ปี 2565 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี