ครอบครัวปศุสัตว์สุพรรณบุรี เตือนเกษตกรให้เฝ้าระวังการเกิดโรคในช่วงปลายฝนต้นหนาว

ออกรายการวิทยุ

       วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ออกรายการวิทยุ ก้าวทันสุพรรณบุรี 102.25 ช่วงผู้ว่าพบประชาชน เวลา 13.00-14.00 น. ออกอากาศทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุพรรณบุรี โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งตามมาตรการของกรมปศุสัตว์ แจ้งให้ทราบถึงข้อดีและข้อเสียโดยเน้นมาตรการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก ให้คำแนะนำในการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกและโรคสัตว์ที่เข้ามาในช่วงปลายฝนต้นหนาว พร้อมทั้งเชิญชวนให้เกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี มาขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์กับปศุสัตว์อำเภอท้องที่ 

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์