ปศอ.สามชุก สุ่มตรวจติดตามการจัดส่งนมโรงเรียน

ตรวจนมโรงเรียน

          วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามชุก ได้เข้าสุ่มตรวจติดตามการจัดส่งนมโรงเรียนในโครงการอาหารอาหารเสริม (นม) โรงเรียนปีการศึกษา 2565 ในพื้นที่อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 2 แห่ง ดังนี้ 

          1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งแฝก ตำบลวังลึก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
          2. โรงเรียนวัดทุ่งแฝก ตำบลวังลึก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
          เด็กนักเรียนได้รับการดื่มนมครบทุกคน และนมไม่มีการตกค้าง มีการจัดส่งมายังโรงเรียนทุกวัน อุณหภูมิการเก็บเหมาะสม สะอาด ถูกหลักอนามัย ปลอดภัยกับเด็กๆ 

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามชุก