ปศอ.ศรีประจันต์ สุ่มตรวจติดตามการจัดส่งนมโรงเรียน

ตรวจนมโรงเรียน

        วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง โดยนายณรงค์ ศรีเทพ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินการสุ่มตรวจติดตามการจัดส่งนมโรงเรียนโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 2 โรงเรียน ดังนี้

          1. โรงเรียนวัดคลองตัน หมู่ 6 ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
          2.โรงเรียนวัดช่องลม หมู่ 6 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
เด็กนักเรียนทั้ง 2 โรงเรียน ได้รับการดื่มนมครบทุกคน คุณภาพน้ำนมและการจัดเก็บรักษาไม่มีปัญหาใดๆ

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง