โครงการเฝ้าระวังไข้หวัดนกในไก่ไข่เชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566

เก็บตัวอย่าง

          วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสองพี่น้องสุพรรณบุรี นำโดยนายพิพัฒน์ เพชรรัตน์ ปศุสัตว์อำเภอสองพี่น้อง มอบให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสองพี่น้องและจ้างเหมาไข้หวัดนกดำเนินการเก็บตัวอย่าง (oropharyngeal swab) ในไก่ไข่ ตามโครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในไก่ไข่เชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย (X-ray) ครั้งที่ 1/2566 จำนวน 36 ฟาร์ม ในเขตพื้นที่ ต.หัวโพธิ์ ต.ศรีสำราญ และ ต.บางเลน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ซึ่งได้ดำเนินการเก็บตัวอย่าง ดังนี้

          - ในฟาร์มมาตรฐาน จำนวน 5 ฟาร์ม 30 ตัวอย่าง
          - ในฟาร์มไม่มาตรฐาน จำนวน 31 ฟาร์ม 186 ตัวอย่าง
เพื่อเป็นการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในไก่ไข่เชิงรุก

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสองพี่น้อง