ปศอ.ด้านช้าง ตรวจติดตามและแจ้งเตือนต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ 2566

ตรวจติดตามร้านขายอาหารสัตว์

          วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง ออกตรวจติดตามและแจ้งเตือนต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 24 ร้าน

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง