ปศอ.เดิมบางนางบวช ตรวจติดตามสถานที่ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประจำปี 2566

ตรวจติดตามร้านขายอาหารสัตว์

       วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบนายธีระพงษ์ จริยารังษีโรจน์ ปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช และนางสาวพิชามญชุ์ แต้มบุญนาค เจ้าพนักงานสัตวบาล ออกตรวจติดตามสถานที่ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะพร้อมทั้งแจ้งเตือนให้ผู้ประกอบการยื่นเอกสารต่อใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช