ปศอ.ศรีประจันต์ สุ่มตรวจติดตามการจัดส่งนมโรงเรียน

ตรวจนมโรงเรียน

         วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีประจันต์ นำโดย นายบุญเสริม กลิ่นหอม ปศุสัตว์อำเภอศรีประจันต์ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอศรีประจันต์และจ้างเหมาบริการไข้หวัดนก ออกตรวจติดตามการจัดส่งนมโรงเรียนโครงการอาหารเสริม (นม)โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 เป็น จำนวน 2 โรงเรียนดังนี้

          1. โรงเรียน วัดลาดปลาเค้า ม.5 ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
          2. โรงเรียน วัดบรรไดทอง ม.3 ต.วังยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

เด็กนักเรียนทั้ง 2 โรงเรียน ได้รับการดื่มนมครบทุกคน คุณภาพนมและการจัดเก็บรักษานมโรงเรียนถูกต้อง

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีประจันต์