ปศอ.สองพี่น้อง ตรวจติดตามร้านขายอาหารสัตว์

ตรวจติดตามร้านขายอาหารสัตว์

          วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสองพี่น้อง โดยนายพิพัฒน์ เพชรรัตน์ ปศุสัตว์อำเภอสองพี่น้อง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ออกดำเนินการตรวจติดตามร้านขายอาหารสัตว์ และแจ้งผู้ประกอบการให้ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ ในพื้นที่อำเภอสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสองพี่น้อง