ปศอ.ด่านช้าง ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างเลือดโค

เจาะเลือดโค

 

          วันที่ 25 สิงหาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ PZ FARM (ไร่นุชยะบุตร) อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ดำเนินการเก็บตัวอย่างเลือดและทดสอบวัณโรคในโค "Bovine Tuberculosis (TB)" เพื่อตรวจต่ออายุมาตรฐานฟาร์โคเนื้อ

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง