ปศุสัตว์สุพรรณฯ ตรวจประเมินกิจการฆ่าสัตว์เพื่อออกใบอนุญาต ในพื้นที่อำเภอด่านช้าง

ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์

          ในวันที่ 22 มีนาคม 2565 ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายสัตวแพทย์ธนภัทร ช้างนิ่ม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่และปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง ดำเนินการตรวจประเมินกิจการฆ่าสัตว์เพื่อออกใบอนุญาต (ต่ออายุ) โดยมีกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ตรวจสอบการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ "โรงฆ่าสัตว์ปีกวงเดือน" อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งนี้ ทางผู้ประกอบการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์