ปศุสัตว์สุพรรณฯ มอบอุปกรณ์สำหรับเตรียมโรงเรือนเพื่อเตรียมรับมอบพันธุ์ไก่ไข่ ในพื้นที่ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง

มอบปัจจัยการผลิต

          วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง มอบปัจจัยการผลิต โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ปี 2565 ณ บ้านกกตาด ม.9 ต.ห้วยขมิ้น อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี โดยเป็นการมอบอุปกรณ์สำหรับเตรียมโรงเรือน เช่น อุปกรณ์การให้น้ำ ให้อาหารและตาข่าย ให้แก่เกษตรกร จำนวน 30 ราย เพื่อเตรียมทำโรงเรือนก่อนรับมอบพันธุ์ไก่ไข่ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์สัตว์