ปศุสัตว์สุพรรณฯ จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ในพื้นที่อำเภออู่ทอง

อบรมโครงการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

          วันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี จัดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2565 หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้แก่เกษตรกรจำนวน 20 ราย ณ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เมนูที่ฝึกอบรมได้แก่ ไส้กรอกอีสาน หมูทุบ หมูแดดเดียว หมูแผ่นปรุงรสและสเต็กหมู

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์สัตว์