ปศอ.อู่ทอง ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงฆ่าสุกร ในพื้นที่ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 

ตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์

          วันที่ 20 มกราคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง โดยนายณรงค์ ศรีเทพ เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน รักษาราขการแทนปศุสัตว์อำเภออู่ทอง พร้อมด้วยผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอู่ทอง ร่วมดำเนินการเข้าตรวจโรงฆ่าสุกรพิกมี 97 ม.8 ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี และโรงฆ่าสุกรทรัพย์สำรวย ม.1 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาการกักตุนเนื้อสุกรชำแหละและปัญหาความเดือดร้อนของผู้บริโภคกรณีราคาเนื้อสุกรชำแหละที่มีราคาสูง ไม่พบมีการกักตุนเนื้อสุกรชำแหละแต่อย่างใด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง