ปศอ.อู่ทอง จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่อาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2565

อบรมอาสาปศุสัตว์

          วันที่ 20 มกราคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง ดำเนินการจัดฝึกอบรม "โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2565 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี" โดยมีเจ้าหน้าที่อาสาปศุสัตว์ในพื้นที่อำเภออู่ทอง เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 15 ราย ณ ศาลาการเปรียญวัดคอกวัว ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง