สนง.ปศอ.สองพี่น้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบห้องเย็นเก็บซากสุกร ในพื้นที่ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

ตรวจสอบสถานที่เก็บซากสัตว์

          วันที่ 21 มกราคม 2565 นายไพทูรย์ วงศ์วีรกูล นายอำเภอสองพี่น้อง ได้มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสองพี่น้อง พร้อมกับปลัดฝ่ายปกครอง ร่วมดำเนินการตรวจสอบสถานที่ขายและเก็บซากสัตว์สุกร 1.ร้านแฮปปี้ฟาร์ม 2.ร้านหมูดี ในพื้นที่อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาการกักตุนเนื้อสุกรชำแหละและปัญหาความเดือดร้อนของผู้บริโภคกรณีราคาเนื้อสุกรชำแหละที่มีราคาสูง ไม่พบมีการกักตุนเนื้อสุกรชำแหละแต่อย่างใด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสองพี่น้อง