ปศุสัตว์สุพรรณฯ ออกหน่วยทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

 เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

        วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง ออกหน่วยทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวจรจัดภายในศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดสุพรรณบุรี อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี รวมทั้งสิ้น 28 ตัว แยกเป็นแมวเพศเมีย จำนวน 16 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 6 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 5 ตัว และสุนัขเพศผู้ จำนวน 1 ตัว

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์