สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน

สถานการณ์น้ำท่วม

          วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายชยวัฒน์ กลิ่นลอย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรึ เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ของมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี จำนวนสิ่งของพระราชทานรวม 4,500 ถุง

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์