ปศอ.เดิมบางนางบวช มอบเสบียงอาหารสัตว์ให้แก่เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติอุทกภัย ในพื้นที่ตำบลหัวนา

มอบเสบียงอาหารสัตว์

          วันที่ 28 กันยายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช โดยนายกรณ์พัฒน์ มุกดา ปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช พร้อมเจ้าหน้าที่ ดำเนินการมอบเสบียงอาหารสัตว์ให้แก่เกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติอุทกภัย ในพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลหัวนา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ณ วัดใหม่มะขามเฒ่า จำนวน 17 ราย

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช