ปศอ.อู่ทอง ออกผสมเทียมโคเนื้อในพื้นที่ ตำบลเจดีย์และตำบลพลับพลาไชย

ผสมเทียม

          วันที่ 15-16 กันยายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง โดยนายวุฒิชัย คงขม เจ้าหน้าที่ผสมเทียม ให้บริการผสมเทียม โค กระบือ แพะ ตรวจท้อง แก้ไขระบบสืบพันธุ์ สร้างความรับรู้ ติดตามผลกระทบและประชาสัมพันธ์สถานการณ์การระบาดของโรคลัมปีสกิน ในโค กระบือของเกษตรกรในพื้นที่ ม.7, ม.4 ต.เจดีย์ และ ม.7 ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ที่เข้าร่วมโครงการความร่วมมือผลิตโคเนื้อคุณภาพระหว่างสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรีกับลุงเชาว์ฟาร์ม 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง