ปศอ.หนองหญ้าไซเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ในพื้นที่ ต.หนองขาม อ.หนองหญ้าไซ

 เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซ ออกสำรวจและเฝ้าระวังภาวะโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) พร้อมให้คำแนะนำกับเกษตรกร บ้านคัตทูต หมู่ 1 ตำบลหนองขาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซ