โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช ร่วมกับ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี และเทศบาลตำบลนางบวช ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2564 ภายใต้ยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ดำเนินการทำหมันสุนัขและแมว จำนวน 44 ตัว พร้อมทั้งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ อาคารอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ หมู่ 4 และศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 10 ตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช