รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 23 เมษายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี โดยนายยุทธนา อนันตมี ปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว ปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ หมู่ 1 ตำบลไผ่ขวาง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี