โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในไก่ไข่เชิงรุกแบบบรูณาการของประเทศไทย (X-ray) ครั้งที่ 3/2567 พื้นที่ อ.บางปลาม้า

เฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก

          วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 นายชัชชาย เต็งหงษ์เจริญ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายราเมศ ไข่สุวรรณ ปศุสัตว์อำเภอบางปลาม้า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางปลาม้า ทำการเก็บตัวอย่าง oropharyngeal swab ในฟาร์มไก่ไข่ ตามโครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในไก่ไข่เชิงรุกแบบบรูณาการของประเทศไทย (X-ray) ครั้งที่ 3/2567 ในเขตพื้นที่อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ตามแผนการเก็บตัวอย่างกำหนดให้เข้าเก็บตัวอย่างจากฟาร์มไก่ไข่ที่ได้มาตรฐาน (GAP) จำนวน 4 ฟาร์ม ประกอบด้วย
          1. บริษัท เดลี่เอ้กส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ภรณ์ภัสสรณ์ ฟาร์ม)
          2. ฟาร์มไก่ไข่บางปลาม้า
          3. บริษัท ศรีพลฟาร์ม จำกัด
          4. จันทร์แรม ฟาร์ม
          พร้อมนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางปลาม้าได้ให้คำแนะนำเรื่องการเลี้ยง การดูแลและจัดการไก่ไข่ในช่วงฤดูร้อนให้แก่เกษตรกรด้วย โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางปลาม้า