โครงการแผนการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการของโรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกร ประจำปีงบประมาณ 2567 พื้นที่ อ.เมืองสุพรรณบุรี

เก็บตัวอย่าง

         วันที่ 29 เมษายน 2567 นายชัชชาย เต็งหงษ์เจริญ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายยุทธนา อนันตมี ปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม (Surface Swab) โรงฆ่าสุกร ประจำเดือน เมษายน 2567 ตามโครงการแผนการเฝ้าระวังทางห้องปฎิบัติการของโรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกร ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ โรงฆ่าสุกร เจ๊ยุ หมูอินเตอร์ เลขที่ 39 หมู่ 6 ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี