ปศุสัตว์สุพรรณฯ ร่วมถวายภัตตาหารเพลสามเณรภาคฤดูร้อน ณ วัดสวนหงส์

ถวายภัตตาหารเพล

          วันที่ 24 เมษายน 2567 นายชัชชาย เต็งหงษ์เจริญ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมถวายภัตตาหารเพลสามเณรภาคฤดูร้อนในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ วันสวนหงส์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์