ฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลาในแพะระดับ A อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ฟาร์มปลอดโรคบรูเซลล่า

          วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 นายชัชชาย เต็งหงษ์เจริญ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายธีระพงษ์ จริยารังษีโรจน์ ปศุสัตว์อำเภออู่ทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทองและเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์สุพรรณบุรี ร่วมดำเนินการเจาะเลือดแพะเพื่อต่ออายุรักษาสถานภาพฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลาในแพะระดับ A จำนวน 2 ฟาร์ม ในพื้นที่อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง